Algemene voorwaarden
    HomeAlgemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“6DA4 Phone Service”: de eenmanszaak met de handelsnaam 6DA4 Phone Service, gevestigd te Johanna van Burenlaan 200, 7576AW Oldenzaal, Nederland.
“Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten of producten van 6DA4 Phone Service en/of de webshop.
“Webshop”: de online winkel van 6DA4 Phone Service bereikbaar via www.6da4.nl.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, diensten en producten tussen 6DA4 Phone Service en de klant, zowel in de fysieke winkel als via de webshop.

3. Dienstverlening

3.1 6DA4 Phone Service biedt telefoonreparatiediensten, abonnementen en accessoires aan in de fysieke winkel en via de webshop.

3.2 De reparaties worden uitgevoerd volgens professionele standaarden. 6DA4 Phone Service biedt een garantie van 6 maanden op alle reparaties, met uitzondering van waterschade en moederbordreparaties.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s (€) en inclusief btw, tenzij anders vermeld.

4.2 Betaling voor reparaties en producten dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de factuur, zowel in de fysieke winkel als via de webshop.

5. Abonnementen

5.1 Bij het afsluiten van een abonnement gelden de voorwaarden van de desbetreffende telecomaanbieder. 6DA4 Phone Service fungeert als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in de abonnementsvoorwaarden.

6. Garantie

6.1 Reparaties: 6DA4 Phone Service biedt een garantie van 6 maanden op alle reparaties, met uitzondering van waterschade en moederbordreparaties.

6.2 Webshop: Op alle refurbished telefoons die worden verkocht via de webshop geldt een garantie van 2 jaar. Accessoires hebben een garantie van 6 maanden.

7. Retourbeleid

7.1 Klanten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van producten uit de webshop deze te retourneren in ongeopende en onbeschadigde staat. Reparaties vallen niet onder het retourbeleid.

8. Aansprakelijkheid

8.1 6DA4 Phone Service is niet aansprakelijk voor verlies van data op telefoons of andere elektronische apparaten tijdens reparaties.

8.2 De aansprakelijkheid van 6DA4 Phone Service is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs van de geleverde diensten.

9. Klachtenprocedure

9.1 Klachten met betrekking tot de geleverde diensten en producten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na ontdekking te worden gemeld.

9.2 6DA4 Phone Service zal zich inspannen om klachten binnen redelijke termijn te onderzoeken en op te lossen.

10. AVG Wetgeving Persoonsgegevens

10.1 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt 6DA4 Phone Service zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten en voldoen aan wettelijke verplichtingen.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen 6DA4 Phone Service en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

12. Opslag van Producten

12.1 Bewaartermijn: Producten die aan 6DA4 Phone Service zijn toevertrouwd voor reparatie of andere diensten worden gedurende een maximale periode van 1 jaar bewaard, te rekenen vanaf de datum van ontvangst.

12.2 Afvloeiing na 1 jaar: Indien de klant het gerepareerde of bewerkte product niet binnen 1 jaar na ontvangst ophaalt, behoudt 6DA4 Phone Service het recht om het product af te voeren en verdere verantwoordelijkheid voor opslag te beëindigen.

12.3 Opslagkosten na 4 weken: Na voltooiing van de reparatie wordt de klant verzocht een document te ondertekenen waarin staat vermeld dat, indien het product niet binnen 4 weken na kennisgeving van voltooiing wordt opgehaald, opslagkosten van €10 per week in rekening worden gebracht.

12.4 Kennisgeving van Opslagkosten: In het geval dat opslagkosten van toepassing worden, zal 6DA4 Phone Service de klant tijdig informeren over deze kosten, voordat het product wordt afgehaald.

12.5 Verval eigendomsrechten na 6 maanden: Indien het product na 6 maanden na voltooiing van de reparatie nog steeds niet is opgehaald, behoudt 6DA4 Phone Service zich het recht voor om de eigendomsrechten op het product te laten vervallen. In dat geval kan 6DA4 Phone Service naar eigen goeddunken besluiten over verdere acties met betrekking tot het product.

12.6 Betaling van Opslagkosten: Opslagkosten dienen te worden voldaan bij het afhalen van het product en worden toegevoegd aan het totaalbedrag van de reparatie of dienstverlening.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 04-10-2023.

6DA4 Phone Service
Johanna van Burenlaan 200
7576AW Oldenzaal
Telefoon: 0541-760363 / 06-33843000
Email: info@6da4.nl
Website: www.6da4.nl